Latest Bag en Bgt nieuws news
Apr 28
De BGT slotbijeenkomsten zijn geweest

De slotbijeenkomsten zitten er op, in totaal zijn er meer dan 500 deelnemers geweest! In de ochtend konden mensen deelnemen aan workshops van het GGB programma. Na de lunch opende Jan Bruijn, Ruud van Rossem en een lokale bestuurder. Vervolgens verzorgde het ministerie van I&M een interactief pr...

Apr 25
OGC consultaties

Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. De inhoud van nieuwe standaarden, maar ook de plannen om nieuwe werkgroepen te formeren, legt de OGC regelmatig voor aan het werkveld. Dat is nu het geval voor drie onderwerpen. ...

Apr 25
Vragen over de standaard voor omgevingsdocumenten?

Geonovum ontwikkelt samen met KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum voor officiële publicaties, de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassingen voor omgevingsdocumenten. Dit gebeurt in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf heden is er een centraal punt op d...

Apr 21
Oproep materiedeskundigen Grondwatermonitoring, Bodem- en Grondonderzoek

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nodigt materiedeskundigen uit voor Grondwatermonitoring en Bodem- en grondonderzoek....

Apr 19
Werk maken van data

In februari organiseerde Geonovum in het kader van GeoSamen een studiereis naar Londen. Een delegatie afkomstig uit bedrijfsleven, overheid en wetenschap, bezocht de Geovation hub, maakte kennis met Britse aanpak van open data en hun toepassing van het Bouw Informatie Model. “Het leuke aan zo’n...

Apr 18
Leveranciers ondertekenen convenant voor bijhouding BAG en BGT in samenhang

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), Geonovum en negen softwareleveranciers van geo-applicaties en BAG-applicaties, hebben 18 april 2017 een convenant getekend. In het convenant spreken de leveranciers af dat ze de nieuwe berichtenstandaard StUF-Geo BAG, ofwel Standaard Uitwisselin...

Apr 18
Weergave webservice Digitale kadastrale kaart aangepast

De webservice van de Digitale kadastrale kaart kent een wijziging in de visualisatie.Er wordt vanaf heden alleen bebouwing weergegeven die in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een nummeraanduiding heeft. In veel gevallen is dat een hoofdgebouw. Datum:...

Apr 13
Instrumenten zelfcontrole BAG en BGT zijn nog in ontwikkeling

In het kader van de wijzigingswet BAG en de wet BGT zal er in het kader van toezicht en handhaving gebruik worden gemaakt van een  zelfevaluatiemethodiek. Hiervoor zijn vragenlijsten in ontwikkeling. De vragenlijsten voor de BAG en BGT zullen ontsloten worden via de zogenaamde ENSIA-systematiek...

Apr 13
Verbetering van performance PDOK

In achterliggende weken kampte PDOK duidelijk met performance issues. Veel webservices waren daardoor traag of niet bereikbaar. Inmiddels heeft PDOK aanpassingen doorgevoerd aan de infrastructuur, waardoor deze traagheid aanzienlijk is verminderd of verdwenen. Het PDOK IT-team heeft...

Apr 10
CBS Gebiedsindelingen nu INSPIRE geharmoniseerd

De eerste INSPIRE geharmoniseerde geoservice van CBS is bij PDOK online. Het betreft de service voor CBSGebiedsindelingen die onder het thema Statistical Units valt. Bijzonder aan deze harmonisatie is dat die binnen de database van PDOK is uitgevoerd. CBS heeft alleen de zgn. ‘as-i...

Apr 5
De tussenstand van de transitie op 1 april 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 april, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 359 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid na...

Apr 3
Transparantie in het beheer van de geo-standaarden

In Nederland ontwikkelt en beheert Geonovum de basis geo-standaarden. Mensen die in de praktijk gebruik maken van deze standaarden, hebben vragen over de toepassing ervan, willen weten welke ontwikkelingen er spelen en hebben mogelijk suggesties voor aanpassingen van deze standaarden. In het docume...

Apr 2
Vallei & Veluwe kiest voor de Vergunningchecker

Sinds februari maakt het waterschap Vallei en Veluwe voor de informatievoorziening naar inwoners, bedrijven en organisaties gebruik van de Geodan Vergunningchecker. ‘Naast onze dagelijkse zorg […]...

Mar 30
PDOK wint 2e prijs bij IT-wedstrijd van Europese Commissie

PDOK heeft bij de ‘Sharing and Reuse Awards’ van de Europese Commissie de 2e prijs gewonnen in de categorie ‘Nationaal’. Op 29 maart 2017 nam Dorus Kruse (productmanager van PDOK) in Lissabon de prijs in ontvangst....

Mar 30
Politie en IenM tekenen samenwerkingsovereenkomst Locatieserver

Op 6 maart hebben de Nationale Politie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de recent gelanceerde PDOK Locatieserver. Voor het ontwikkelen daarvan was PDOK een samenwerking met de Politie aangegaan....

Mar 30
PDOK wint 2e prijs bij IT-wedstrijd van Europese Commissie

PDOK heeft bij de ‘Sharing and Reuse Awards’ van de Europese Commissie de 2e prijs gewonnen in de categorie ‘Nationaal’. Op 29 maart 2017 nam Dorus Kruse (productmanager van PDOK) in Lissabon de prijs in ontvangst. De Sharing and Reuse Awards is een wedstrijd voor IT-oplossi...

Mar 30
Bestemmingsplannen nu digitaal ontsloten in de Vergunningchecker

Sinds voorjaar 2017 zijn alle geldende bestemmingsplannen in Nederland digitaal ontsloten in de Geodan Vergunningchecker. De check geeft nu ook direct zicht op welke bestemmingsplannen […]...

Mar 29
Standaarden Omgevingsdocumenten en 3D op Provero congres

Op 18 mei organiseert Provero haar congres: Verbind de leefomgeving. Geonovum verzorgt hierop een aantal workshops....

Mar 29
Had de Basisregistratie Ondergrond verschil kunnen maken in de case Westfrisiaweg?

Combinatie 3D en GeoBIM geeft nieuwe inzichten Een aantal maanden lag het werk aan de Westfrisiaweg (N23) van Hoorn naar Enkhuizen stil. Het inklinken van […]...

Mar 28
Terugmeldingen: Vergeet ze niet te beoordelen!

Er komen nog altijd veel terugmeldingen voor de BGT binnen. Op dit moment zijn er 2659 terugmeldingen geregistreerd in Verbeter de Kaart. Helaas wordt geconstateerd dat veel terugmeldingen niet of te laat worden opgepakt door een aantal bronhouders: Momenteel hebben 706 terugmelding de status 'nieu...

Mar 27
Visualisatie BRT-Achtergrondkaart verbeterd

De visualisatie van de BRT-Achtergrondkaart is nu op meerdere punten verbeterd. Er zijn bestaande fouten opgelost en nieuwe visualisaties toegevoegd.Deze wijzigingen zijn in alle drie de visualisaties van de kaart doorgevoerd (standaard, grijs en pastel). Onder andere de volgende pun...

Mar 27
De BGT spreekt tot de verbeelding

Een interview met Jasper Hupkes en Marcel Schele, werkzaam bij de Raad van State. Met hen spreken we over de voordelen die basisregistraties in hun werkzaamheden kunnen opleveren.Jasper Hupkes en Marcel Schele, juristen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, houden zich bezi...

Mar 27
Samenwerkingsovereenkomst over de ‘Locatieserver’ getekend door Politie en Ministerie van IenM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert een open data beleid en stelt zoveel mogelijk geo-data vrij en voor iedereen ter beschikking. Een belangrijk portal om toegang te krijgen tot dit digitale kaartmateriaal op verschillende schalen, is de website PDOK.Eind 2016 is er een nieuw p...

Mar 27
Samenwerkingsovereenkomst Locatieserver getekend door Politie en IenM

Op 6 maart jl. hebben de Nationale Politie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de recent gelanceerde PDOK Locatieserver. Voor het ontwikkelen daarvan was PDOK een samenwerking met de Politie aangegaan.De politie heeft de L...

Mar 20
Slotbijeenkomsten BGT-transitie

Het Gemeentelijk Geo-beraad (GGB) organiseert op 23 maart 2017 de eerste van de vier slotbijeenkomsten rondom de transitie van de BGT. Deze wordt gehouden in het Provinciehuis Zwolle. De ochtend is bedoeld voor leden, vanaf de lunch (12.30 uur) zijn alle belangstellenden voor de BGT ...

Mar 20
Geodan en Bartiméus ontwikkelen virtuele geleidelijn

Bartiméus is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leiden zoals zij dat willen. Net als Geodan denkt zij […]...

Mar 20
Convenant BGT in Zeeland ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend

De BGT Zeeland is opgeleverd. De stichting GBKN Zeeland, waarbij sprake was van een zeer hechte samenwerking van de Zeeuws overheden, is naar aanleiding daarvan opgeheven. Die situatie was aanleiding om nadere afspraken te maken over het samen actueel houden van de BGT. Afspraken zijn er gekomen. Di...

Mar 8
Aanpassing weergave webservice Digitale kadastrale kaart

In april 2017 wordt de webservice van de Digitale kadastrale kaart aangepast. Na aanpassing wordt alleen de bebouwing weergegeven die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen een nummeraanduiding hebben. In veel gevallen is dat een hoofdgebouw (B01). Datum:  ...

Mar 6
LIVE: nieuw geo-platform

Op 28 februari 2017 heeft PDOK het nieuwe Forum gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen.Dit geo-platform (gehost door PDOK) wil een levendige geocommunity creëren, die alle deelnemers voordelen brengt: ken...

Mar 6
De tussenstand van de transitie op 1 maart 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 maart, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 349 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid na...

Feb 23
Bijhouding in samenhang: BAG-BGT

Een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten. De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu o...

Feb 23
Planinformatie, (omdat) het kan

Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. In de IMGeo 2.1 standaard die in 2012 is vastgesteld, was het al mogelijk om planinformatie aan te maken. Door een IMGEO-object de status 'plan' te geven, wordt plani...

Feb 21
Zien waar de BGT gevuld is?

PDOK is het distributiekanaal van de BGT. De BGT-data kan bekeken worden in de PDOK Viewer of via webservices (WMTS).Downloaden van de data is mogelijk via de kaartselectiefunctie op de website van PDOKNieuwe visualisatie BGT-vullingPDOK toont op een nieuwe manier waar in Nederland d...

Feb 11
Aardwetenschappelijke Loopbaandag | 17 februari 2017

Op 17 februari 2017 vindt bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaats. Elke twee jaar wordt deze landelijke carrière dag georganiseerd door […]...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John