Latest Bag en Bgt nieuws news
Dec 1
Geodan Next wordt Program Partner van Amsterdam Innovation ArenA

Wat hebben de Amsterdam ArenA, het Smart City Expo World Congres (SCEWC) in Barcelona en Geodan NEXT met elkaar gemeen? Juist: Innovatie! En dus was […]...

Nov 29
Verbeter de Kaart: nu uitgebreid met de Basisregistratie Topografie (BRT)!

Het is vanaf nu mogelijk om ook terug te melden op de Basisregistratie Topografie (BRT) via Verbeter de Kaart. Er kan teruggemeld worden op de verschillende producten van de BRT (TOP10NL t/m TOP250). Afhankelijk van het gekozen zoomniveau verschijnt er een andere kaart om op terug te melden.  D...

Nov 28
Werken aan beveiliging in Geo-standaarden

Aandacht voor beveiliging is in geo-standaardisatie lang een ondergeschoven kind geweest. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Bij OGC en de daarvan afgeleide Nederlandse profielen is niet vastgelegd hoe je een OGC service (WMS, WFS etc…) kan beveiligen met moderne beveiligingsstanda...

Nov 28
De BGT en de Atlassen

"Wat heeft u als professional nodig om uw werk goed te doen? Het gebruik van De Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt per 1 juli 2017 verplicht bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, zoals het verlenen van vergunningen en het maken van omgevingsplannen. Tegelijkertijd zijn er dri...

Nov 25
Nationaal 3D symposium in het teken van doorpakken

Op 15 november organiseerden Geonovum (overheid), GeoBusiness (bedrijfsleven) en het NCG (wetenschap) het slotsymposium van Doorbraak 3D. In de middag was de vloer voor AHN over de doorontwikkeling van deze bron van 3D informatie.Twee jaar geleden spraken meer dan 70 organisaties uit bedrijfsleven,...

Nov 24
Webservice voor BRT-terugmeldingen beschikbaar

Op 23 november 2016 is ‘Verbeter de Kaart’ www.verbeterdekaart.nl voor de Basisregistratie Topografie (BRT) gelanceerd.Via ‘Verbeter de Kaart’ kan iedereen laagdrempelig terugmeldingen doen op de verschillende producten van de BRT (TOP10 t/m TOP250).Al deze terugmeldingen wor...

Nov 19
GIMA Day | 19 december 2016

Op 19 december 2016 is Geodan aanwezig op de tweede GIMA Day van NODE. NODE is een studievereniging van de masteropleiding Geographical Information Management and Application […]...

Nov 18
‘Wat is de potentie van deze bushalte?’

Geo voor een beter Openbaar Vervoer Minder ov-haltes en een hogere frequentie van de bus, metro, trein of tram moet de komende jaren zorgen voor […]...

Nov 17
CBS ontsluit Bestand Bodemgebruik 2012

Het CBS heeft via PDOK het Bestand Bodemgebruik (BBG) 2012 beschikbaar gesteld. Het BBG 2012 bevat digitale geometrie van het bodemgebruik in Nederland, en is aangemerkt voor het INSPIRE-thema ‘Land use’.Voorbeelden van het bodemgebruik zijn verkeersterreinen, bebouwing, recreati...

Nov 15
Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt kansen voor het geo-werkveld

Regeren is vooruitzien. Met dat in gedachten verzocht het GI-Beraad eerder dit jaar aan de ‘Werkgroep Impact Assessment van de Algemene Verordening Gegevensbescherming’ een inschatting te maken van de gevolgen voor het geo-werkveld van deze Europese Verordening, die in 2018 van kracht zal worde...

Nov 15
CBS wijken en buurten 2014, 2015 en 2016

Het CBSverstrekt via PDOK uitgebreide informatie over wijken en buurten in Nederland. Deze informatie is nu voor 2014 (v3) en 2015 (v2) geactualiseerd. Voor 2016 is een nieuwe dataset ontsloten. ‘Wijk- en Buurtkaart’ bevat de geometrie van alle gemeenten, wijken en buurten in Ned...

Nov 14
‘BGT kan veel waarde hebben voor de architectensector’

Als afgestudeerd architect heb ik de laatste jaren gewerkt aan diverse ontwerpen, van particuliere huizen tot aan grote publieke gebouwen. Ontwerpen waarbij ik te maken kreeg met diverse regelgeving en verschillende soorten informatie. Bij het toetsen van die opgaven stuitte ik op de BGT (Basisregis...

Nov 14
1.000 features per request

Om de performance te verbeteren heeft PDOK sinds enige tijd voor de WFS-services BAG en DKK het aantal features per request teruggebracht van 15.000 naar 1.000. PDOK heeft geconstateerd dat het in één keer kunnen bevragen met 15.000 features kan leiden tot performance-issues. Dit i...

Nov 11
FAQ BGT

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de gebruiksplicht van de BGT en BGT lijngericht. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!GebruiksplichtWat betekent de gebruiksplicht van de BGT?De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent...

Nov 11
Reageer op voorstellen aanpassing BAG

De BAG wordt aangepast vanaf 2018. Behalve de wet en het besluit gaat het daarbij ook om de catalogus, waarin het informatiemodel en de objectafbakening worden opgenomen. Nu zijn de regels nog over veel documenten verspreid en daarbij zijn ze niet altijd even duidelijk. Een belangrijk doel is dat a...

Nov 8
UPDATE: downloaden BGT

PDOK heeft de functionaliteit voor het downloaden van BGT-data van heel en gedeeltelijk Nederland verder verbeterd. Concreet betekent dit dat het met de nieuwe downloadfunctionaliteit voor de gebruiker nu mogelijk is om:– de totale bestandsgrootte te zien bij het downloaden, w...

Nov 7
UITFASEREN vorige versie CBS Vierkanten 100 en 500

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bij PDOK in februari jl. een nieuwe versie van de WMS en WFS van Vierkanten 100 en 500 meter beschikbaar gesteld (v2). Daarbij werd aangegeven dat de vorige versie tot eind 2016 beschikbaar blijft. Die periode is bijna voorbij. De ou...

Nov 4
Spatial Data on the Web: de praktijktest

Door geo-informatie op het web te publiceren, kunnen we het gebruik ervan een boost geven. Maar dan moeten we wel de gangbare webstandaarden gebruiken, in plaats van alleen standaarden uit de geo-wereld. Geonovum heeft een testbed georganiseerd om te leren hoe die webstandaarden toegepast kunnen wo...

Nov 3
De tussenstand van de transitie op 1 november 2016

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 november, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 247 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid...

Nov 3
De tussenstand van de transitie op 1 oktober 2016

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), die nu in een stroomversnelling komt. De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 oktober, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 225 bronhouders in de landelijke...

Oct 31
Downloaden Digitale kadastrale kaart

U kunt uw downloadgebied van de Digitale kadastrale kaart zelf bepalen via PDOK. U kunt een gebied selecteren en dit downloaden in GML-formaat.Met deze functionaliteit, die nu beschikbaar is als bèta-versie, vervangt aanbieder Kadaster de provinciale en landelijke downloads.De gegev...

Oct 26
Nieuwe PDOK Achtergrondluchtfoto 2015 beschikbaar

Per 26 oktober 2016 serveert PDOK de Achtergrondluchtfoto van 2015. Deze luchtfoto (opnieuw in 50 cm-resolutie) vervangt de Achtergrondluchtfoto van 2014. De nieuwe luchtfoto toont ‘heel Nederland in 2015’. Ook deze 2015-foto komt beschikbaar met het diepe zoomlevel 14. Dit level...

Oct 25
IMBOR-standaard helpt Amsterdam bij benchmark en Asset Management

Het vergelijken van gegevens tussen gemeenten of binnengemeentelijk, bijvoorbeeld als het gaat om groen- of wegbeheer, is tot nu toe lastig omdat vaak verschillende termen voor objecten worden gebruikt. De landelijke standaard Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR), dat gezien kan worden als...

Oct 18
Oproep: deelname aan PDOK Kaart API

PDOK roept ontwikkelaars en organisaties op om mee te helpen aan de doorontwikkeling van de PDOK Kaart APIen wizard. PDOK kaart is ontwikkeld als eenvoudig Open Source alternatief voor o.a. Google Maps. Het is met name ook bedoeld om overheden op hun website te stimuleren om Open Da...

Oct 13
Voortgang transitie en invoering gebruiksplicht BGT

Belangrijke mededeling voor bronhouders en gebruikers van de BGT. De invoering van de gebruiksplicht wordt uitgesteld. Waarom leest u hieronder.De transitie naar de BGT loopt gestaag: bijna 60% van alle bronhouders zit momenteel (monitorrapportage, 1 oktober) volledig in de Landelijke Voorziening en...

Oct 10
Geo-informatie als cement voor beleid

De Basisregistratie Grootschalige Topografie is steeds verder landsdekkend gevuld, wat betekent dat hij steeds meer informatie bevat en dus beter te gebruiken is. De mogelijkheden om de BGT toe te passen zijn echter legio en niet altijd voor de hand liggend. Om u te inspireren de BGT op meerdere, we...

Sep 29
Het profijt van een landelijke standaard BOR

Weten waar je als gemeente over beschikt, zodat je het geheel ook beter kunt beheren. Het gebruik van een beheersysteem openbare ruimte is voor gemeenten niet nieuw. Wel nieuw is dat die beheersystemen nu ook gaan werken aan de hand van een landelijke standaard: IMBOR (Informatiemodel Beheer Openbar...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John