Latest Bag en Bgt nieuws news
Feb 23
Bijhouding in samenhang: BAG-BGT

Een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten. De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu o...

Feb 23
In consultatie: Spatial Data on the Web Best Practice

Twee standaardenorganisaties, de W3C (webstandaarden) en het OGC (geostandaarden), werken samen aan een handreiking voor geodata op het web, de Spatial Data on the Web Best Practice. Van dit document is nu een werkversie gepubliceerd voor een brede consultatie. ...

Feb 22
Terugkoppeling consultatie voor Standaard voor Omgevingsdocumenten

Op 9 februari waren zo'n 80 mensen aanwezig bij de terugkoppelsessie naar aanleiding van de consultatie van de eerste versie van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaard wordt door Geonovum en KOOP ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)....

Feb 21
Zien waar de BGT gevuld is?

PDOK is het distributiekanaal van de BGT. De BGT-data kan bekeken worden in de PDOK Viewer of via webservices (WMTS).Downloaden van de data is mogelijk via de kaartselectiefunctie op de website van PDOKNieuwe visualisatie BGT-vullingPDOK toont op een nieuwe manier waar in Nederland d...

Feb 20
Op naar een nieuwe versie van IMGeo

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. De tweede fase van de BGT transitie staat in het teken van optimalisatie van het bijhoudingsproces bij bronhouders en optimalisatie op basis van de behoefte...

Feb 17
Landelijke Monitor Leegstand gelanceerd

Hoe staat het met de leegstand? Vanaf vandaag is dit online in te zien in de Landelijke Monitor Leegstand. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben Geonovum, Kadaster en het CBS de leegstand in Nederland onderzocht. In het onderzoek is leegstand onder alle soorten vastgoed...

Feb 15
Verbeteringen in Locatieserver PDOK

Afgelopen december (2016) heeft PDOK de nieuwe Locatieserver gelanceerd en gecommuniceerd. N.a.v. gebruikerservaringen zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd. Onder andere de sortering van adressen is verbeterd. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op het forum v...

Feb 11
Aardwetenschappelijke Loopbaandag | 17 februari 2017

Op 17 februari 2017 vindt bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaats. Elke twee jaar wordt deze landelijke carrière dag georganiseerd door […]...

Feb 10
NIEUW: hogere resolutie luchtfoto als open data bij PDOK

Per 10 februari 2017 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2016 met een resolutie van 25 cm als open data. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige 2015-foto met een resolutie van 50 cm. Deze huidige foto blijft overigens voorlopig nog beschikbaar. Dat komt met n...

Feb 6
De tussenstand van de transitie op 1 februari 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 februari, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 321 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid...

Feb 6
OGC GeoPackage in consultatie

Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van deze standaarden is OGC GeoPackage, een uitwisselformaat voor geo-informatie. Momenteel is van deze standaard een update in consultatie....

Feb 2
Nieuwe Europese privacywetgeving biedt kansen om basisregistraties beter te regelen

Vanaf mei 2018 is een nieuwe Europese verordening van kracht voor de bescherming van persoonsgegevens. Omdat personen door geo-informatie steeds vaker aan andere informatie gelinkt kunnen worden, ontstond de vraag of de nieuwe wetgeving ook impact heeft op het gebruik van geo-data door de Nederland...

Feb 1
Update Bestuurlijke Grenzen 2017

De dataset Bestuurlijke Grenzen is ververst. De data bij PDOK die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot 1 januari 2017.Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK).De vorige dataset...

Feb 1
Registreren van sensoren in de openbare ruimte

Op 24 januari organiseerde het Platform Making Sense for Society een werksessie om de potentie van een informatiemodel en register voor sensoren te verkennen....

Jan 30
De PDOK Geodatastore voor alle open geodata

Bij PDOK kan elke overheid haar eigen dataset kosteloos, snel en betrouwbaar online beschikbaar stellen. Met de PDOK Geodatastore. De Geodatastore werd ontwikkeld omdat overheden steeds meer behoefte hebben aan het eenvoudig beschikbaar maken van open geodata. De PDOK-partners (IenM,...

Jan 30
Toekomstagenda 2017 – 2020 SVB-BGT

Hieronder treft u de toekomstagenda 2017-2020 van het SVB-BGT. Deze agenda is ook tijdens de BGT contactdagen in 2016 gedeeld. Het werk van de Community van Bronhouders van de BGT is nog niet af. In het tweede kwartaal van 2017 komt de BGT initieel klaar (fase 1). Het SVB-BGT heeft die onderken...

Jan 30
De BGT keten met planinformatie is live!

Vanaf 9 januari ondersteunt de BGT keten de aanlevering, verwerking en ontsluiting van IMGeo planinformatie. Met planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen toekomstige BGT objecten worden opgevoerd. Hiermee kunnen ontworpen en vergunde situaties vast ingetekend worden ten opzichte van de...

Jan 30
Nieuwe versie Nationaal Georegister gelanceerd

Op 30 januari 2017 is het vernieuwde Nationaal Georegister gelanceerd. De functionaliteit is geheel vernieuwd, zowel voor het zoeken en raadplegen van metadata als voor het beheren daarvan. Ook is de achterliggende techniek vernieuwd. PDOK verwacht dat u met de vernieuwde applicatie ...

Jan 26
NGR kort onbeschikbaar

I.v.m. de uitrol van het vernieuwde Nationaal Georegister (NGR) is het NGR zo dadelijk onbeschikbaar van 11:00-11:10 uur.Met verontschuldiging voor het eventuele ongemak! Datum:  26jan17 ...

Jan 26
Release NGR uitgesteld

De voor 25 januari aangekondigde release van het vernieuwde Nationaal Georegister (NGR) is iets vertraagd. PDOK is gisteren gestart met het in productie brengen, en zal de release zo mogelijk nog vandaag volledig uitrollen.Bij nieuwe informatie wordt u hiervan snel op de hoogte gebra...

Jan 26
Update Nationaal Georegister

De geplande release van het Nationaal Georegister is nog niet doorgevoerd omdat de productietest niet naar wens verliep. Naar verwachting zal begin volgende week het nieuwe Nationaal Georegister beschikbaar komen. Datum:  26jan17 ...

Jan 17
Vooraankondiging release Nationaal Georegister

Op 25 januari 2017 is het Nationaal Georegister voornemens om een grote release uit te rollen. De functionaliteit is geheel vernieuwd, zowel voor het zoeken en raadplegen van metadata als voor het beheren van uw metadata. De nieuwe versie zal beschikbaar komen na 17.00 uur. Nieuwe UR...

Jan 12
De tussenstand van de transitie op 1 januari 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 januari, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 301 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegr...

Dec 15
Advies beperking omvang BGT mutatieberichten

In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met de levering en verwerking van BGT mutatieberichten, waarmee bronhouders de bijhouding van de BGT invulling geven. Daarbij zijn verschillende keren situaties opgetreden waarbij de verwerking van de mutatieberichten langer duurt dan we wenselijk vinden....

Dec 15
De BGT keten is klaargestoomd voor IMGEO planinformatie!

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de BGT keten klaar te stomen voor planinformatie. Met de komst van planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen BGT bronhouders definitieve ontwerpsituaties aanbieden aan de keten. Dit doen zij eenvoudig door een ontwerp om te zetten naar IMGEO objecten...

Dec 15
FAQ BGT – Kwaliteit

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de kwaliteit van de BGT. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!Voorheen hadden kaarten afkomstig van het Kadaster zoals de GBKN en de Kadastrale kaart een kwaliteitskeurmerk.Heeft de BGT deze ook nog? De BGT bestaat uit objecten (punten, lijnen e...

Dec 5
De tussenstand van de transitie op 1 december 2016

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 december, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 275 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid...

Dec 5
BGT-terugmeldingen bij PDOK

Vanaf 5 december 2016 worden alle terugmeldingen die via www.verbeterdekaart.nl op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gedaan worden, ontsloten als webservice in PDOK. Er is een directe verbinding tussen Verbeter de Kaart en PDOK, waardoor gedane terugmeldingen zo snel mogelijk in de ...

Dec 1
Geodan Next wordt Program Partner van Amsterdam Innovation ArenA

Wat hebben de Amsterdam ArenA, het Smart City Expo World Congres (SCEWC) in Barcelona en Geodan NEXT met elkaar gemeen? Juist: Innovatie! En dus was […]...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John