Latest Bag en Bgt nieuws news
Aug 16
Project: Integreren van Geo en BIM in praktijk

Geonovum trekt een project om 3D informatie uit de bouwwereld beter uit te kunnen uitwisselen met 3D geodata en vice versa.  ...

Jul 31
2e HERHALING: Kadastrale kaart v2 uit productie

PDOK haalt per 1 september de URL's van de vorige kadastrale kaart-webservices (versie 2) uit productie. Bent u momenteel gebruiker van onderstaande oude URL('s)?Dan raadt PDOK u met klem aan om onmiddellijk over te stappen naar de nieuwe URL's.Oude URL's van de v2: • Kadas...

Jul 25
Geluidskaarten spoorwegen en Schiphol beschikbaar bij PDOK

Vanaf juli 2017 biedt dataprovider IenM bij PDOK de Geluidskaarten spoorwegen en de Geluidskaarten Schiphol aan. Op de kaarten ziet u hoe hoog de geluidbelasting door het treinverkeer en op Schiphol is op de door u gekozen locatie.De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-eve...

Jul 19
Geodan geeft vorm aan de energietransitie

In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mag Geodan aan de slag met het visualiseren van de uitkomsten van energiemodellen. We zien dit […]...

Jul 19
Zomereditie INSPIRE nieuws

Fitness check voor milieurapportages, aanmerkingen in beeld gebracht, en wat als we de INSPIRE infrastructuur vandaag de dag zouden ontwikkelen... Dit en ander nieuws vind je in de zomereditie van de INSPIRE nieuws.Bekijk de nieuwsbrief ...

Jul 18
Nieuwe versie Locatieserver (v3) is beschikbaar

PDOK heeft een nieuwe versie van de Locatieserver, versie 3, beschikbaar gesteld. Hierin zijn de volgende verbeteringen opgenomen:● Zoeken op percelen Kadastrale Kaart: er is een nieuw objecttype aan Locatieserver toegevoegd, namelijk kadastrale percelen.● Samenstelling L...

Jul 17
BGT pastel op proef

Op verzoek van netbeheerders en gemeenten is afgelopen weken gewerkt aan een BGT visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. We nodigen u uit om deze pastelkleurige visualisatie te beoordelen op bruikbaarheid....

Jul 13
Labsomgeving voor linked geodata

PDOKen Kadaster hebben sinds kort een Labsomgeving waarin zij verkennen welke mogelijkheden er bestaan met linked geodata: https://data.labs.pdok.nlOp deze nieuwe labsomgeving kunnen geïnteresseerden experimenten met de weergave van data verwachten en nieuwe tools in werking zien wa...

Jul 13
Experimenteren met linked data in PDOK labs

PDOK heeft sinds kort een Labsomgeving waarin zij verkennen welke mogelijkheden er bestaan met linked geodata: https://data.labs.pdok.nl...

Jul 12
28 september: Blik op BGT 2.0 | IMGeo 3.0

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren w...

Jul 10
HALE hands-on sessie Kadaster en RWS

PDOK en Kadaster hielpen RWS vorige week op weg met het softwarepakket HALE Studio. Enkele maanden geleden heeft het Kadaster INSPIRE-team dit pakket in gebruik genomen, bedoeld voor het overzetten van Kadasterdatasets naar het vereiste format van INSPIRE. Naar verwachting leidt dit ...

Jul 5
1 juli 2017: afsluiting programma BGT

Blog door Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGTOp 23 juni 2008 stuurde het toenmalige Ministerie van VROM een brief aan het bestuur van het Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV GBKN) en de Topografie-producerende Gemeenten (TPG). In die brief werd gesteld d...

Jul 5
HERHALING: Kadastrale kaart v2 op korte termijn uit productie

PDOK haalt zeer binnenkort de URL's van de vorige kadastrale kaart-webservices (versie 2) uit productie. Bent u momenteel gebruiker van onderstaande oude URL('s)?Dan raadt PDOK u met klem aan om onmiddellijk over te stappen naar de nieuwe URL's.Oude URL's van de v2: • Kadas...

Jul 4
De Bodemkaart van Nederland beschikbaar bij PDOK

Bij PDOK is nu ook de Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar. De Bodemkaart komt uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO), een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse bodem en ondergrond. De BRO behoort, net als gegevens over topografie, adressen, gebouwen en pe...

Jul 4
Invoering BGT is af, maar werk gaat door

Blog geschreven door Noud Hooyman. Noud is hoofd geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en MilieuHet is zover! Met ingang van 1 juli 2017 zijn overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken, verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te gebruike...

Jul 4
De tussenstand van de transitie op 1 juli 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 juli, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 397 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid naa...

Jun 29
‘Verbeter de Kaart’ is jarig!

Op 16 juni was het precies één jaar geleden dat Verbeter de Kaart werd gelanceerd. Verbeter de Kaart is het gebruiksvriendelijke terugmeldsysteem van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Topografie (BRT). Het doel was om het terugmelden laagdrempeli...

Jun 28
AANVULLING: Uitfaseren NWB Spoorwegen

Met ingang van 1 april 2017 wordt de dataset NWB-spoorwegen niet meer door Rijkswaterstaat aangeboden in de vorm zoals de gebruiker gewend was. Er vinden geen updates meer op plaats. Eind 2017 faseert PDOK deze dataset op verzoek van RWS uit. Voor data over spoorwegen verwijst datapr...

Jun 28
Onderzoek onder BAG-gebruikers

De BAG is onder de gebruikers een onderzoek gestart, met name om de BAG-producten en –leverkanalen te optimaliseren. Aanleiding is de nieuwe wet BAG 2.0. Op 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet BAG 2.0 in werking. Met deze implementatie worden de producten van de landelijke voorzienin...

Jun 20
Geodan valt in de prijzen tijdens Agrivision Hackathon

Afgelopen week heeft een team Geodanners meegedaan aan de FarmHack tijdens de Agrivision Conference in Noordwijk aan Zee. En met heel mooi resultaat: hun ´short […]...

Jun 6
De tussenstand van de transitie op 1 juni 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 juni, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 383 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid naa...

May 31
De werkafspraak plantopografie is vervallen!

Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. Softwareleveranciers van bronhouders werd echter de tijd gegund om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen. Daarom bleef de werkafspraak over het niet aan leveren van ...

May 31
Geo voor de Zijderoute van de toekomst

Eind mei vond in Isfahan (Iran) de eerste SilkGIS conferentie plaats om de wereldwijde expertise op dit gebied bijeen te brengen. Henk Scholten werd gevraagd […]...

May 29
De tussenstand van de transitie op 1 mei 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 mei, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 371 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid naar...

May 18
Op expeditie met Verbeterdekaart

De Geoweek is weer van start. Van 15 tot 19 mei kunnen leerlingen van basis- en middelbare scholen een programma of expeditie volgen. Het Kadaster en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bieden gezamenlijk een expeditie aan dat gaat over het belang van crowdsourcing voor Verbeterdekaart.Zo we...

Apr 28
De BGT slotbijeenkomsten zijn geweest

De slotbijeenkomsten zitten er op, in totaal zijn er meer dan 500 deelnemers geweest! In de ochtend konden mensen deelnemen aan workshops van het GGB programma. Na de lunch opende Jan Bruijn, Ruud van Rossem en een lokale bestuurder. Vervolgens verzorgde het ministerie van I&M een interactief pr...

Apr 13
Instrumenten zelfcontrole BAG en BGT zijn nog in ontwikkeling

In het kader van de wijzigingswet BAG en de wet BGT zal er in het kader van toezicht en handhaving gebruik worden gemaakt van een  zelfevaluatiemethodiek. Hiervoor zijn vragenlijsten in ontwikkeling. De vragenlijsten voor de BAG en BGT zullen ontsloten worden via de zogenaamde ENSIA-systematiek...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John