Latest Bag en Bgt nieuws news
Jun 20
Enquete: optimalisatie Geonovum website

De website van Geonovum is al weer een paar jaartjes oud. Tijd voor een grote schoonmaak èn aanleiding om weer eens kritisch te kijken naar wat er beter kan. Daarbij horen we graag uw tips en aandachtspunten. Wat moeten we vooral houden zoals het is, en waar kunnen we het leven nog net iets simpel...

Jun 20
Geodan valt in de prijzen tijdens Agrivision Hackathon

Afgelopen week heeft een team Geodanners meegedaan aan de FarmHack tijdens de Agrivision Conference in Noordwijk aan Zee. En met heel mooi resultaat: hun ´short […]...

Jun 16
Wro digitaal juni verschenen

In juni is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie onder andere een terugblik op het Provero congres, Informatie over het Proof of concept Standaard Officiele Publicaties gericht op Omgevingsdocumenten en aankondigingen van werkzaamheden aan Ruimtelijkep...

Jun 12
Ommen Hardenberg nemen koppelvlak Geo-BOR in gebruik

Op 9 juni ging bij gemeenten Ommen en Hardenberg Geo-BOR berichtenverkeer op basis van de StUF-Geo IMGeo standaard live. Drie wethouders van de gemeenten stuurden met een druk op de knop een BGT mutatie door naar de BOR-afdeling waarmee de ingebruikname van dit koppelvlak een feit is. De livegang v...

Jun 8
BRT-Achtergrondkaart nu ook in WebMercator

Op veler verzoek (waaronder op de IdeaWall van PDOK) is de BRT-Achtergrondkaart nu ook beschikbaar in WebMercator (EPSG:3857 projectie). Dit geldt voor alle drie de varianten van de BRT-A: standaard, grijs en pastel. Daarnaast zet PDOK de WMTS XYZ-service open, waarmee naast de stan...

Jun 7
Terugblik Open Geodag - de toekomst is al lang begonnen

Voor iedereen in de geo-sector die af en toe het gevoel had dat hij de draad begon kwijt te raken, was de Open Geodag 2017 een goede gelegenheid om weer helemaal bijgepraat te worden. Waar zijn we aanbeland in de geo-evolutie? Waar aanvankelijk militaire en publieke belangen de geo-ontwikkelingen a...

Jun 6
Consultatie White paper Geo-standaarden

Voldoet de huidige set geo-standaarden zoals opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst nog volledig als ruggengraat van de Nederlandse Ruimtelijke Data Infrastructuur? In hoeverre zijn innovaties en ontwikkelingen zo volwassen geworden, dat ze weerslag hebben op de standaarden die we nu beheren? Het...

Jun 6
Nieuw: Topografische kaart 1:1.000.000

Vanaf 6 juni 2017 biedt dataprovider Kadaster bij PDOK de Topografische kaart 1:1.000.000 aan. Met dit laatste nieuwe topografische product is de productfamilie van de Basisregistratie Topografie (BRT) compleet. Deze topografische kaart 1:1.000.000 is beschikbaar in twee varianten: T...

Jun 6
De tussenstand van de transitie op 1 juni 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 juni, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 383 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid naa...

Jun 6
Datasets van waterschappen beschikbaar bij PDOK

Per 6 juni 2017 zijn bij PDOK zes datasets in productie genomen met veel waterdata van alle Nederlandse Waterschappen. Daarmee wordt het aanbod van geodata voor Nederland aanzienlijk verrijkt. De beschikbaar gestelde datasets zijn te verdelen in twee categorie?n. De eerste categorie ...

May 31
Geo voor de Zijderoute van de toekomst

Eind mei vond in Isfahan (Iran) de eerste SilkGIS conferentie plaats om de wereldwijde expertise op dit gebied bijeen te brengen. Henk Scholten werd gevraagd […]...

May 31
De werkafspraak plantopografie is vervallen!

Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. Softwareleveranciers van bronhouders werd echter de tijd gegund om op deze ontwikkeling in te kunnen spelen. Daarom bleef de werkafspraak over het niet aan leveren van ...

May 30
Verslag OGC TC meeting Delft, maart 2017

In maart waren de TU Delft en Geonovum gastheer van de  Technical Committee meeting van het Open Geospatial Consortium (OGC). OGC is de internationale organisatie voor geo-standaardisatie. TU Delft en Geonovum zijn beiden lid....

May 29
De tussenstand van de transitie op 1 mei 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 mei, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 371 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid naar...

May 24
Kadastrale kaart v2 op korte termijn uit productie

PDOK haalt zeer binnenkort de URL?s van de vorige kadastrale kaart-webservices (versie 2) uit productie. Bent u momenteel gebruiker van onderstaande oude URL(?s)?Dan raadt PDOK u met klem aan om onmiddellijk over te stappen naar de nieuwe URL?s.Oude URL?s van de v2: • Kadastral...

May 23
PDOK Achtergrondluchtfoto 2015 uit productie

Per 1 juni 2017 haalt PDOK de 50 cm Achtergrondluchtfoto uit 2015 uit productie. Deze 2015 Achtergrondluchtfoto wordt vervangen door de 25 cm resolutie Achtergrondfoto uit 2016. De bevragingen op de 2015 luchtfoto zullen nog een half jaar worden geredirect naar de 2016 luchtfoto. URL...

May 23
Kaart funderingsproblematiek ook bij PDOK

Het KennisCentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) toont in zijn viewer de locaties met mogelijke funderingsproblemen in Nederland. Deze kaart is nu ook beschikbaar op PDOK en in de PDOK Viewer. De kaart met funderingsproblematiek toont het aantal woningen met een bouwjaar van v?...

May 18
Op expeditie met Verbeterdekaart

De Geoweek is weer van start. Van 15 tot 19 mei kunnen leerlingen van basis- en middelbare scholen een programma of expeditie volgen. Het Kadaster en het ministerie van Infrastructuur en Milieu bieden gezamenlijk een expeditie aan dat gaat over het belang van crowdsourcing voor Verbeterdekaart.Zo we...

May 12
Geocodeerservice PDOK langer beschikbaar

Op verzoek van meerdere afnemers houdt PDOK de vorige Geocodeerservice nog tot en met 31 december 2017 in productie. Op 15 december vorig jaar lanceerde PDOK de nieuwe Locatieserver, een gratis locatiezoekservice die voor iedereen beschikbaar is. Tijdens deze lancering communiceerde ...

May 8
Deelname aan NGR klankbordgroep

Op 17 mei 2017 komt de klankbordgroep van het Nationaal Georegister (NGR) in Utrecht bij elkaar. PDOK biedt graag de gelegenheid om in deze klankbordgroep met ons mee te denken in de verdere ontwikkeling van het NGR. Zou je willen deelnemen in de klankbordgroep met de blik op vooruit...

Apr 28
De BGT slotbijeenkomsten zijn geweest

De slotbijeenkomsten zitten er op, in totaal zijn er meer dan 500 deelnemers geweest! In de ochtend konden mensen deelnemen aan workshops van het GGB programma. Na de lunch opende Jan Bruijn, Ruud van Rossem en een lokale bestuurder. Vervolgens verzorgde het ministerie van I&M een interactief pr...

Apr 18
Weergave webservice Digitale kadastrale kaart aangepast

De webservice van de Digitale kadastrale kaart kent een wijziging in de visualisatie.Er wordt vanaf heden alleen bebouwing weergegeven die in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een nummeraanduiding heeft. In veel gevallen is dat een hoofdgebouw. Datum:...

Apr 13
Verbetering van performance PDOK

In achterliggende weken kampte PDOK duidelijk met performance issues. Veel webservices waren daardoor traag of niet bereikbaar. Inmiddels heeft PDOK aanpassingen doorgevoerd aan de infrastructuur, waardoor deze traagheid aanzienlijk is verminderd of verdwenen. Het PDOK IT-team heeft...

Apr 13
Instrumenten zelfcontrole BAG en BGT zijn nog in ontwikkeling

In het kader van de wijzigingswet BAG en de wet BGT zal er in het kader van toezicht en handhaving gebruik worden gemaakt van een  zelfevaluatiemethodiek. Hiervoor zijn vragenlijsten in ontwikkeling. De vragenlijsten voor de BAG en BGT zullen ontsloten worden via de zogenaamde ENSIA-systematiek...

Apr 5
De tussenstand van de transitie op 1 april 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 april, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 359 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid na...

Apr 2
Vallei & Veluwe kiest voor de Vergunningchecker

Sinds februari maakt het waterschap Vallei en Veluwe voor de informatievoorziening naar inwoners, bedrijven en organisaties gebruik van de Geodan Vergunningchecker. ‘Naast onze dagelijkse zorg […]...

Mar 30
Bestemmingsplannen nu digitaal ontsloten in de Vergunningchecker

Sinds voorjaar 2017 zijn alle geldende bestemmingsplannen in Nederland digitaal ontsloten in de Geodan Vergunningchecker. De check geeft nu ook direct zicht op welke bestemmingsplannen […]...

Mar 29
Had de Basisregistratie Ondergrond verschil kunnen maken in de case Westfrisiaweg?

Combinatie 3D en GeoBIM geeft nieuwe inzichten Een aantal maanden lag het werk aan de Westfrisiaweg (N23) van Hoorn naar Enkhuizen stil. Het inklinken van […]...

Mar 28
Terugmeldingen: Vergeet ze niet te beoordelen!

Er komen nog altijd veel terugmeldingen voor de BGT binnen. Op dit moment zijn er 2659 terugmeldingen geregistreerd in Verbeter de Kaart. Helaas wordt geconstateerd dat veel terugmeldingen niet of te laat worden opgepakt door een aantal bronhouders: Momenteel hebben 706 terugmelding de status 'nieu...

Mar 27
Samenwerkingsovereenkomst over de ‘Locatieserver’ getekend door Politie en Ministerie van IenM

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu hanteert een open data beleid en stelt zoveel mogelijk geo-data vrij en voor iedereen ter beschikking. Een belangrijk portal om toegang te krijgen tot dit digitale kaartmateriaal op verschillende schalen, is de website PDOK.Eind 2016 is er een nieuw p...

Mar 27
De BGT spreekt tot de verbeelding

Een interview met Jasper Hupkes en Marcel Schele, werkzaam bij de Raad van State. Met hen spreken we over de voordelen die basisregistraties in hun werkzaamheden kunnen opleveren.Jasper Hupkes en Marcel Schele, juristen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, houden zich bezi...

Mar 21
Geodan en Bartiméus ontwikkelen virtuele geleidelijn

Bartiméus is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leiden zoals zij dat willen. Net als Geodan denkt zij […]...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John