Latest Bag en Bgt nieuws news
Jan 23
Standaarden Omgevingsdocumenten

Op 19 januari organiseerde Geonovum samen met KOOP een eerste consultatiebijeenkomst voor de Standaarden voor Omgevingsdocumenten. Deze standaarden worden ontwikkeld in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Ruim 150 mensen waren bij deze bijeenkomst aanwezig....

Jan 20
OGC Consultatie uitwisseling standaarden Landinfra gegevens

Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is de OGC® Land and Infrastructure Conceptual Model Standard (LandInfra). Voor de uitwisseling van de LandInfra gegevens, werkt he...

Jan 20
In consultatie: informatiemodel voor hydrologie

Het Open Geospatial Consortium (OGC) ontwikkelt en beheert internationale, technische standaarden voor geo-informatie. Eén van de standaarden die zij heeft ontwikkeld is WaterML, een verzameling standaarden over het thema water in combinatie met metingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gegevens ove...

Jan 19
Gegevens Knooppunt Groningen GKG

Donderdag 12 januari 2017 werd in Veendam bij het waterschap Hunze en Aa’s het regionaal initiatief om te komen tot het Gegevens Knooppunt Groningen (GKG) gepresenteerd.In de laatste drie maanden van 2016 hebben de Gemeente Stadskanaal, gemeente Delfzijl, waterschap Hunze en Aa’s en provincie G...

Jan 17
Vooraankondiging release Nationaal Georegister

Op 25 januari 2017 is het Nationaal Georegister voornemens om een grote release uit te rollen. De functionaliteit is geheel vernieuwd, zowel voor het zoeken en raadplegen van metadata als voor het beheren van uw metadata. De nieuwe versie zal beschikbaar komen na 17.00 uur. Nieuwe UR...

Jan 13
Denk mee over aanpassing Nederlandse profielen metadata!

Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk....

Jan 12
De tussenstand van de transitie op 1 januari 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 januari, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 301 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegr...

Jan 9
Gewijzigd downloadscherm BGT

PDOK heeft de techniek achter het BGT-downloadscherm enigszins aangepast. Gebruikers merken daarvan een minimale wijziging in het uiterlijk van dit downloadscherm. De functionaliteit is verder ongewijzigd.Dit geldt ook voor de downloadlinks (o.a. voor gebruikers van downloadscripts)....

Jan 6
Ruim vier miljard hits op PDOK

De webservices van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn in 2016 ruim 4,1 miljard keer benaderd. Sinds de start van PDOK in 2013 zijn de gebruikscijfers ieder jaar nagenoeg verdubbeld.Het gaat om het totale gebruik van alle view- en downloadservices die PDOK aanbiedt. Op dit moment betre...

Jan 5
Ruim 4 miljard hits op PDOK in 2016

De webservices van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) zijn in 2016 ruim 4,1 miljard keer benaderd. Sinds de start van PDOK in 2013 zijn de gebruikscijfers ieder jaar nagenoeg verdubbeld. Het gaat om het totale gebruik van alle view- en downloadservices die PDOK aanbiedt. Op ...

Jan 2
Geo-informatie en het e-depot

Om geo-informatie als bijvoorbeeld ruimtelijke plannen duurzaam digitaal te kunnen archiveren is het van belang dat niet alleen de kale CAD-data blijvend worden gearchiveerd, maar ook de GIS-data. ...

Dec 27
CBS dataset aardgas en elektriciteit

Het CBS verstrekt via PDOK nu ook informatie over aardgas- en elektriciteitsleveringen. Deze dataset bevat 2014-gegevens met betrekking tot aardgas- en elektriciteitsleveringen aan woningen en bedrijven. De informatie is op postcode 4- en 6-niveau en op wijk- en buurtniveau.Deze ener...

Dec 20
Plaatsbepalingspunten BGT nu dagelijks bijgewerkt

PDOK laat weten dat vanaf heden de plaatsbepalingspunten in de BGT-extracten dagelijks worden bijgewerkt.Voor eerdere communicatie hierover, klik hier Datum:  20dec16 ...

Dec 18
Waar werkt Geonovum aan in 2017?

Jaarlijks legt Geonovum de werkzaamheden voor het komende jaar vast in een uitvoeringsplan. Het plan voor 2017 is nu voor iedereen te downloaden.In 2017 werken wij verder aan de Basisregistratie Ondergrond, het informatiemodel Omgevingsdocumenten, het informatiemodel BAG en werken we aan een wijzig...

Dec 15
De BGT keten is klaargestoomd voor IMGEO planinformatie!

Afgelopen jaar is er hard gewerkt om de BGT keten klaar te stomen voor planinformatie. Met de komst van planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen BGT bronhouders definitieve ontwerpsituaties aanbieden aan de keten. Dit doen zij eenvoudig door een ontwerp om te zetten naar IMGEO objecten...

Dec 15
FAQ BGT – Kwaliteit

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de kwaliteit van de BGT. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!Voorheen hadden kaarten afkomstig van het Kadaster zoals de GBKN en de Kadastrale kaart een kwaliteitskeurmerk.Heeft de BGT deze ook nog? De BGT bestaat uit objecten (punten, lijnen e...

Dec 15
Advies beperking omvang BGT mutatieberichten

In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met de levering en verwerking van BGT mutatieberichten, waarmee bronhouders de bijhouding van de BGT invulling geven. Daarbij zijn verschillende keren situaties opgetreden waarbij de verwerking van de mutatieberichten langer duurt dan we wenselijk vinden....

Dec 14
Nieuwe Locatieserver bij PDOK

Per 15 december 2016 heeft PDOK de Locatieserver gelanceerd. De nieuwe Locatieserver is de opvolger van de huidige veel gebruikte PDOK geocodeerservice. De Locatieserver is een gratis zoekservice die voor iedereen beschikbaar is. BAG-dataMen kan zoeken op BAG-data zoals een adres, st...

Dec 8
Ontbrekende plaatsbepalingspunten in extracten BGT

PDOK heeft geconstateerd dat - sinds de dagelijkse mutatieleveringen van de BGT - in bestaande BGT-extracten de plaatsbepalingspunten niet altijd dagelijks zijn bijgewerkt. Eind augustus heeft een eenmalige bijwerking plaatsgevonden. Sinds twee weken vinden de bijwerkingen van de pla...

Dec 8
Update van AHN3

Nieuwe AHN3-data uit 2015 is bij PDOK beschikbaar.De dataset is aangevuld met in 2015 ingewonnen data van het waterschap Rivierenland en het oostelijk deel van waterschap Amstel Gooi en Vecht.AHN3Voor meer informatie over het AHN3-bestand, klik hier. Datum:  ...

Dec 8
Nieuwe maandelijkse stand Digitale kadastrale kaart

In de downloadomgeving voor selecties van de Digitale kadastrale kaart (DKK) kunt u maandelijks een nieuwe stand verwachten. Deze functionaliteit is al enkele maanden beschikbaar in PDOK. Om deze reden stopt het Kadaster met het aanbieden van de DKK per provincie in de Geodatastore. ...

Dec 8
Aanpassing model Digitale kadastrale kaart in de services

Het Kadaster heeft het model voor de Digitale kadastrale kaart (DKK) in de services aangepast. Deze is beschikbaar als KadastralekaartV3. De voorgaande versie wordt vanaf 1 januari 2017 niet meer ondersteund. De downloads waren al gebaseerd op het nieuwe model. Klik hier voor een ov...

Dec 5
De tussenstand van de transitie op 1 december 2016

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 december, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 275 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid...

Dec 5
BGT-terugmeldingen bij PDOK

Vanaf 5 december 2016 worden alle terugmeldingen die via www.verbeterdekaart.nl op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) gedaan worden, ontsloten als webservice in PDOK. Er is een directe verbinding tussen Verbeter de Kaart en PDOK, waardoor gedane terugmeldingen zo snel mogelijk in de ...

Dec 1
Geodan Next wordt Program Partner van Amsterdam Innovation ArenA

Wat hebben de Amsterdam ArenA, het Smart City Expo World Congres (SCEWC) in Barcelona en Geodan NEXT met elkaar gemeen? Juist: Innovatie! En dus was […]...

Nov 29
Verbeter de Kaart: nu uitgebreid met de Basisregistratie Topografie (BRT)!

Het is vanaf nu mogelijk om ook terug te melden op de Basisregistratie Topografie (BRT) via Verbeter de Kaart. Er kan teruggemeld worden op de verschillende producten van de BRT (TOP10NL t/m TOP250). Afhankelijk van het gekozen zoomniveau verschijnt er een andere kaart om op terug te melden.  D...

Nov 28
De BGT en de Atlassen

"Wat heeft u als professional nodig om uw werk goed te doen? Het gebruik van De Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt per 1 juli 2017 verplicht bij het uitvoeren van publiekrechtelijke taken, zoals het verlenen van vergunningen en het maken van omgevingsplannen. Tegelijkertijd zijn er dri...

Nov 19
GIMA Day | 19 december 2016

Op 19 december 2016 is Geodan aanwezig op de tweede GIMA Day van NODE. NODE is een studievereniging van de masteropleiding Geographical Information Management and Application […]...

Nov 14
‘BGT kan veel waarde hebben voor de architectensector’

Als afgestudeerd architect heb ik de laatste jaren gewerkt aan diverse ontwerpen, van particuliere huizen tot aan grote publieke gebouwen. Ontwerpen waarbij ik te maken kreeg met diverse regelgeving en verschillende soorten informatie. Bij het toetsen van die opgaven stuitte ik op de BGT (Basisregis...

Nov 11
FAQ BGT

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de gebruiksplicht van de BGT en BGT lijngericht. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!GebruiksplichtWat betekent de gebruiksplicht van de BGT?De gebruiksplicht van de Basisregistratie Grootschalige Topografie gaat in op 1 juli 2017. Dit betekent...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John