Latest Bag en Bgt nieuws news
Mar 23
Maak van je sensornetwerk geen buurtwacht

Of je nu onderzoek doet naar luchtkwaliteit, temperatuurschommeling of geluidsoverlast… een sensor slaapt nooit. De rol van de overheid om ieders privacy te beschermen wordt met de toename van sensoren in de openbare ruimte op de proef gesteld. Hoe kun je je bewuster worden van de risico’s en o...

Mar 23
Over informatie-, berichten-, en presentatiemodellen

In geo-registraties leggen we de wereld zoals hij is vast in beschrijvingen die we digitaal kunnen raadplegen. Die registraties gebruikt de overheid om haar werk uit te voeren. Van het maken van beleid tot het handhaven van regels. Om geo-registraties te maken, actueel te houden en te bekijken, zij...

Mar 21
Sensoren in de openbare ruimte - vervolgacties

Op 9 maart kwam een werkgroep bijeen om use cases te verkennen waarvoor registratie van sensoren die staan opgesteld in de openbare ruimte, van belang is. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt dat nu voor iedereen te lezen is....

Mar 20
Convenant BGT in Zeeland ‘De BGT houd je samen actueel’ ondertekend

De BGT Zeeland is opgeleverd. De stichting GBKN Zeeland, waarbij sprake was van een zeer hechte samenwerking van de Zeeuws overheden, is naar aanleiding daarvan opgeheven. Die situatie was aanleiding om nadere afspraken te maken over het samen actueel houden van de BGT. Afspraken zijn er gekomen. Di...

Mar 20
Slotbijeenkomsten BGT-transitie

Het Gemeentelijk Geo-beraad (GGB) organiseert op 23 maart 2017 de eerste van de vier slotbijeenkomsten rondom de transitie van de BGT. Deze wordt gehouden in het Provinciehuis Zwolle. De ochtend is bedoeld voor leden, vanaf de lunch (12.30 uur) zijn alle belangstellenden voor de BGT ...

Mar 20
Geodan en Bartiméus ontwikkelen virtuele geleidelijn

Bartiméus is een expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leiden zoals zij dat willen. Net als Geodan denkt zij […]...

Mar 17
Meer samenhang tussen basisregistraties: “De eerste stappen kunnen we nu al zetten”

De afgelopen jaren hebben de basisregistraties steeds meer vorm gekregen. Elke registratie levert op haar eigen manier authentieke, betrouwbare data aan de gebruikers. Maar hoe goed zijn de basisregistraties onderling afgestemd? Wat als twee registraties verschillende data opleveren? Arnoud de Boer...

Mar 15
Platform Linked data gaat nieuwe fase in met nieuwe trekkers

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar! Dinsdag 7 maart vierden we dat met een symposium in het auditorium van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was ook de dag waarop Geonovum haar rol als trekker en ondersteuner van het Platform overdroeg aan het Big Data Value Center. Alwin...

Mar 14
Wie ondersteunt wanneer het Geo-BAG koppelvlak?

Op 18 april 2017 kunnen softwareleveranciers aangeven vanaf wanneer zij het Geo-BAG koppelvlak gaan ondersteunen. Zij doen dit door het Geo-BAG addendum te ondertekenen bij Geonovum. Deze ondertekening is een gezamenlijk initiatief van KING en Geonovum....

Mar 10
Bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten.

De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu op aan dat de kaart goed wordt bijgehouden en gebruikt.De BAG is al sinds 2009 landelijk beschikbaar. Nu beide registrat...

Mar 8
Eerste BGT bronhouderssoftware gecertificeerd voor ondersteuning planinformatie

Onlangs zijn de eerste twee BGT bronhouders softwarepakketten gecertificeerd voor de ondersteuning van planinformatie. Het gaat om dg DIALOG BGT versie 7.5 van Sweco en GeoBGT versie 3.1 van Esri. Een certificering van BGT-applicaties toont aan dat bronhouder software de functionaliteit bezit om BG...

Mar 8
Aanpassing weergave webservice Digitale kadastrale kaart

In april 2017 wordt de webservice van de Digitale kadastrale kaart aangepast. Na aanpassing wordt alleen de bebouwing weergegeven die in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen een nummeraanduiding hebben. In veel gevallen is dat een hoofdgebouw (B01). Datum:  ...

Mar 6
Een forum voor al je vragen over geo-informatie

Op 28 februari 2017 heeft PDOK het nieuwe Forum gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen....

Mar 6
De tussenstand van de transitie op 1 maart 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 maart, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 349 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid na...

Mar 6
LIVE: nieuw geo-platform

Op 28 februari 2017 heeft PDOK het nieuwe Forum gelanceerd. Op forum.pdok.nl kan iedereen die actief is in de geocommunity vanaf nu informatie brengen en halen.Dit geo-platform (gehost door PDOK) wil een levendige geocommunity creëren, die alle deelnemers voordelen brengt: ken...

Mar 4
Open Geodag - Je bent van harte welkom!

Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden ...

Feb 23
Bijhouding in samenhang: BAG-BGT

Een model als hulpmiddel voor de bijhouding van BAG en BGT, met als belangrijkste focus de geometrie van objecten. De afgelopen jaren hebben de bronhouders van de BGT met elkaar een fantastische prestatie geleverd! De BGT is opgebouwd en bijna volledig landsdekkend beschikbaar. Het komt er nu o...

Feb 23
Planinformatie, (omdat) het kan

Vanaf begin dit jaar is het technisch mogelijk om planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, aan de BGT-keten te leveren. In de IMGeo 2.1 standaard die in 2012 is vastgesteld, was het al mogelijk om planinformatie aan te maken. Door een IMGEO-object de status 'plan' te geven, wordt plani...

Feb 21
Zien waar de BGT gevuld is?

PDOK is het distributiekanaal van de BGT. De BGT-data kan bekeken worden in de PDOK Viewer of via webservices (WMTS).Downloaden van de data is mogelijk via de kaartselectiefunctie op de website van PDOKNieuwe visualisatie BGT-vullingPDOK toont op een nieuwe manier waar in Nederland d...

Feb 15
Verbeteringen in Locatieserver PDOK

Afgelopen december (2016) heeft PDOK de nieuwe Locatieserver gelanceerd en gecommuniceerd. N.a.v. gebruikerservaringen zijn er enkele verbeteringen doorgevoerd. Onder andere de sortering van adressen is verbeterd. Een volledig overzicht van de wijzigingen is te vinden op het forum v...

Feb 11
Aardwetenschappelijke Loopbaandag | 17 februari 2017

Op 17 februari 2017 vindt bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Aardwetenschappelijke Loopbaandag plaats. Elke twee jaar wordt deze landelijke carrière dag georganiseerd door […]...

Feb 10
NIEUW: hogere resolutie luchtfoto als open data bij PDOK

Per 10 februari 2017 serveert PDOK de nieuwe luchtfoto uit 2016 met een resolutie van 25 cm als open data. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van de huidige 2015-foto met een resolutie van 50 cm. Deze huidige foto blijft overigens voorlopig nog beschikbaar. Dat komt met n...

Feb 6
De tussenstand van de transitie op 1 februari 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 februari, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 321 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegroeid...

Feb 1
Update Bestuurlijke Grenzen 2017

De dataset Bestuurlijke Grenzen is ververst. De data bij PDOK die nu wordt geserveerd is geactualiseerd tot 1 januari 2017.Bestuurlijke Grenzen bestaan uit de gemeente-, provincie- en rijksgrenzen. Deze worden vervaardigd op basis van de kadastrale registratie (BRK).De vorige dataset...

Jan 30
Nieuwe versie Nationaal Georegister gelanceerd

Op 30 januari 2017 is het vernieuwde Nationaal Georegister gelanceerd. De functionaliteit is geheel vernieuwd, zowel voor het zoeken en raadplegen van metadata als voor het beheren daarvan. Ook is de achterliggende techniek vernieuwd. PDOK verwacht dat u met de vernieuwde applicatie ...

Jan 30
De PDOK Geodatastore voor alle open geodata

Bij PDOK kan elke overheid haar eigen dataset kosteloos, snel en betrouwbaar online beschikbaar stellen. Met de PDOK Geodatastore. De Geodatastore werd ontwikkeld omdat overheden steeds meer behoefte hebben aan het eenvoudig beschikbaar maken van open geodata. De PDOK-partners (IenM,...

Jan 30
De BGT keten met planinformatie is live!

 Vanaf 9 januari ondersteunt de BGT keten de aanlevering, verwerking en ontsluiting van IMGeo planinformatie. Met planinformatie, ook wel plantopografie genoemd, kunnen toekomstige BGT objecten worden opgevoerd. Hiermee kunnen ontworpen en vergunde situaties vast ingetekend worden ten opzichte ...

Jan 30
Toekomstagenda 2017 – 2020 SVB-BGT

Hieronder treft u de toekomstagenda 2017-2020 van het SVB-BGT. Deze agenda is ook tijdens de BGT contactdagen in 2016 gedeeld. Het werk van de Community van Bronhouders van de BGT is nog niet af. In het tweede kwartaal van 2017 komt de BGT initieel klaar (fase 1). Het SVB-BGT heeft die onderken...

Jan 26
Update Nationaal Georegister

De geplande release van het Nationaal Georegister is nog niet doorgevoerd omdat de productietest niet naar wens verliep. Naar verwachting zal begin volgende week het nieuwe Nationaal Georegister beschikbaar komen. Datum:  26jan17 ...

Jan 12
De tussenstand van de transitie op 1 januari 2017

Maandelijks volgen we de voortgang van de transitie naar de basisregistratie grootschalige topografie (BGT). De nieuwe transitiemonitor, met als peildatum 1 januari, geeft de actuele status van de transitie. Vorige maand zaten er 301 bronhouders in de landelijke voorziening (LV), dat is nu gegr...

Dec 15
Advies beperking omvang BGT mutatieberichten

In de afgelopen periode is ervaring opgedaan met de levering en verwerking van BGT mutatieberichten, waarmee bronhouders de bijhouding van de BGT invulling geven. Daarbij zijn verschillende keren situaties opgetreden waarbij de verwerking van de mutatieberichten langer duurt dan we wenselijk vinden....

Dec 15
FAQ BGT – Kwaliteit

Hieronder treft u enkele veelgestelde vragen over de kwaliteit van de BGT. Heeft u ook een vraag? Stel hem hieronder!Voorheen hadden kaarten afkomstig van het Kadaster zoals de GBKN en de Kadastrale kaart een kwaliteitskeurmerk.Heeft de BGT deze ook nog? De BGT bestaat uit objecten (punten, lijnen e...

Dec 1
Geodan Next wordt Program Partner van Amsterdam Innovation ArenA

Wat hebben de Amsterdam ArenA, het Smart City Expo World Congres (SCEWC) in Barcelona en Geodan NEXT met elkaar gemeen? Juist: Innovatie! En dus was […]...

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John