Article

GeoBusiness en de BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie

  • BGTnieuws
  • 31 July , 2015

Binnen de branchevereniging GeoBusiness bevinden zich een groot aantal organisaties die actief bij de BGT zijn betrokken. Daarom is het belangrijk dat er tussen de SVB-BGT (Samenwerkingsverband – Basisregistratie Grootschalige Topografie) en GeoBusiness een goede verstandhouding heerst. Dit komt o.a. tot uiting in de verklaring tussen GeoBusiness Nederland en de SVB-BGT. Deze verklaring geeft weer wat beide partijen voor elkaar kunnen betekenen en wat zij van elkaar kunnen verwachten. In de aanloop naar de invoering van de BGT is dit een belangrijke leidraad voor een groot deel van de partijen die met deze basisregistratie te maken hebben.

 

Wie is GeoBusiness Nederland eigenlijk?

Het is de branchevereniging voor bedrijven die werken met geo-informatie. Deze vereniging stimuleert het gebruik van geo-informatie, met als doel het marktvolume te vergroten en de marktwerking te bewaken. Bedrijven, overheden en wetenschap- en onderwijsinstellingen geven hier met elkaar invulling aan. Ondere andere samenwerking op het gebied van innovatie, belangenbehartiging en de toegang tot een groot netwerk zijn voor deelnemers belangrijke speerpunten van de branchevereniging.

 

Wat is SVB-BGT eigenlijk?

Dit samenwerkingsverband is eigenlijk de opvolger van de Stichting GBKN (Grootschalige BasisKaart Nederland). De GBKN zal op 1 januari 2016 overgaan in de Basisregistratie Grootschalige Topografie, op deze datum treedt namelijk de Wet BGT in werking. De SVB-BGT is van en voor bronhouders en vertegenwoordigt deze in de overgang van GBKN naar BGT. Het kan landsdekkend bronhouders ontzorgen. Een korte uitleg is in dit filmpje te zien.

 

Wat staat er in de Verklaring tussen GeoBusiness en de SVB-BGT?

Het document is bedoeld om duidelijkheid omtrent de BGT te scheppen bij zowel bronhouders als het geo-bedrijfsleven. Het geeft aan dat bronhouders verantwoordelijk zijn voor productie, afstemming van objectgrenzen en levering hiervan aan de Landelijke Voorziening (LV). Dit kan in eigen beheer worden uitgevoerd, maar men kan zich ook laten ontzorgen. De regie hiervan ligt bij het Samenwerkingsverband BGT terwijl de uitvoering volledig aan het bedrijfsleven wordt overgelaten. Het document (pdf) is hier in te zien.


Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? 
Laat het ons s.v.p. weten via onze contactpagina. 

 

Author

BGTnieuws: BAG & BGT nieuws

Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John