Instrumenten zelfcontrole BAG en BGT zijn nog in ontwikkeling

  • Source : bgtweb.pleio.nl
  • Thu, 13 Apr 2017 11:39:24 +0200

In het kader van de wijzigingswet BAG en de wet BGT zal er in het kader van toezicht en handhaving gebruik worden gemaakt van een  zelfevaluatiemethodiek. Hiervoor zijn vragenlijsten in ontwikkeling. De vragenlijsten voor de BAG en BGT zullen ontsloten worden via de zogenaamde ENSIA-systematiek. In dit bericht worden de bronhouders voor de BAG en de BGT geinformeerd over de stand van zaken van de zelfevaluaties en de ontwikkeling van de vrag...

Read full article
Veel gelezen artikelen
Subscribe
BGT op Twitter
Site Designed and Developed by Monu John